Управление и контрол на процесите в басейна

Басейните са относително сложни технически съоръжения и като такива се нуждаят от сериозни и надеждни системи, с които да се управляват. Основните изисквания към една такава система са следните: Iphone1

  • да осигурява нужната безопасност при ползване на басейна;
  • да осигурява висока степен на защита на монтираната скъпа техника;
  • да осигурява информация за протичащите процеси и евентуално настъпили проблем;
  • да работи автоматично и независимо;
  • да има лесно и интуитивно управление;

Системите за управление и контрол на басейните са съставени най-общо от две части.

Силовата част” е тази, която осигурява захранването и защитата на съоръженията в басейна. Другата част е „автоматика и контрол”. Тя осигурява правилното логическо взаимодействие между отделните модули, възможността за въздействие върху тях и необходимата информация за оператора.

Електрическото табло на басейна, е изключително важна част за нормалната работа на съоръжението. В никакъв случай не трябва да се правят компромиси с елементите, участващи в захранването и защитата на оборудването – предпазители, дефектно-токови защити, контактори, моторни защити и други.

Shematichno svetlinno tabloСхематично светлинни табло

Основно изискване към системата за управление и контрол на басейна е да осигурява възможността за независима работа в дълъг период от време, като надеждно сигнализира за евентуално настъпили проблеми и критични ситуации. Схематично светлинни табло

Съвременните тенденции са в използването на програмируеми контролери, които дават възможност за гъвкаво управление и богата информация за множество параметри от системата. Освен това те дават възможност за лесно пренастройване към нови параметри, без да се налага основно преработване. Просто се препрограмират с новите изисквания.

Важно е една такава система да дава нужната информация за нормалното протичане на процесите и да сигнализира при настъпването на критична ситуация. При големите обществени басейни е добре тази информация да бъде изведена в операторска зала на светлинно схематично табло или LCD дисплей. Задължително трябва да се предвиди и звукова сигнализация при критични ситуации.

При всички съвременни системи може да се реализира и автоматично дистанционно уведомяване чрез SMS или позвъняване на мобилен телефон.

Вече не са скъпи и системите, позволяващи тотален контрол на басейна чрез мобилния телефон. От всяка точка на света имате възможност да включвате и изключвате оборудването, да проверите и регулирате температурата и химичния баланс на водата, дори да наблюдавате басейна си на дисплея на телефона с помощта на WEB камера.

Разгледайте системите за управление и контрол в нашия онлайн магазин – Poolshop.bg. Ако имате нужда от професионален съвет, потърсете ни още днес!